Синдикат радника у просвети Србије (СРПС) је други највећи синдикат просвете у Србији, који тренутно броји преко 20.000 чланова.

Основан је 25. октобра 2008. године у Београду. Оснивачи СРПС-а су Синдикат образовања Београд и Независни синдикат просветних радника Војводине. Током 2011, 2012, и 2013. године, придружили су му се Синдикат просветних радника Војводине, Форум београдских гимназија, Форум средњих стручних школа Београда и Синдикат образовања Пожаревац.

Министарство рада и социјалне политике је Синдикату радника у просвети Србије издало Решење о упису у Регистар синдиката, дана 23. 12. 2008. године.

Решење о репрезентативности Министарство рада и социјалне политике нашем Синдикату издало је 07. децембра 2009. године.

 

Чланице СРПС:

Синдикат образовања Београд / Београд, Дечанска 14 / www.sindikat-obrazovanja.rs

Независни синдикат просветних радника Војводине / Нови Сад, Футошка 37 / www.nsprv.org.rs

Синдикат просветних радника Војводине / Нови Сад, Трг слободе 3 / www.sprv.org.rs/

Форум београдских гимназија / Београд, Цара Душана 61 / www.fbg.org.rs

Форум средњих стручних школа Београда /Београд, Трг Николе Пашића 7/1 / www.forumsssb.org.rs/

Синдикат образовања Пожаревац / Пожаревац

Председник СРПС: Слободан Брајковић

Заменик председника СРПС: Милан Трбовић