Одлука два синдиката о једнодневном штрајку

Два синдиката просвете у штрајку донела су одлуку о једнодневном штрајку, за 17. март, када ће се окупити испред Министарства просвете:

 

Odluka o strajku za 17.3.2015