Прекида се штрајк

Потписани Споразум и Посебан колективни уговор, штрајк се обуставља

 Данас су, у Министарству ПНТР, синдикати просвете СРПС и УСПРС договорили са министром просвете Срђаном Вербићем прекид штрајка.

Томе су претходили мучни преговори, као и потписивање Посебног колективног уговора и Споразума о мирном решавању спорова, који подразумева враћање одузетог дела плате запосленима у штрајку, и нормализацију и надокнаду изгубљене наставе.

Синдикати су били принуђени на овакав корак јер су изгубили масовност у штрајку. Искључиви разлог за то је „употреба силе“ од стране министра просвете, који је, одбијањем од зараде, штрајкаче довео до тога да немају ни за хлеб. То министру свакако не служи на част.

Оваквим расплетом штрајка, српска просвета је додатно понижена. О томе говори и чињеница да је, данас на преговорима, два сата потрошено да би Министарство пристало да не одбије запосленима део зараде за први део априла.

У следећем периоду, синдикати ће бити поново укључени у израду Закона о основама система образовања и васпитања, израду платних разреда, рационализацију школске мреже, распоред технолошких вишкова и друго.

Мада би ово „укључење“ могло на први поглед да буде протумачено као позитиван знак добре воље Министарства просвете, ипак остаје горка чињеница да је овоме претходило раније „искључење“ два синдиката из свих тих токова, као својеврсни облик репресије према онима који указују на катастрофално стање у српском обвразовању и неспособност Министарства просвете (у складу са законом и борећи се за права радника загарантована законом).