Контрола вишкова и потреба

У петак је одржан први састанак новоосноване Радне групе за праћење ангажовања запослених наставника у установама образовања и васпитања. Присутни су били министар Срђан Вербић, чланови Радне групе испред Министарства просвете и представници репрезентативних синдиката Ружица Тодић Брдарић („Независност“), Добривоје Марјановић (УСПРС),  Радомир Шојановић (СОС) и Слободан Брајковић (СРПС).

Задаци Радне групе

 Дефинисани су следећи задаци Радне групе:

  1. да прати процес радног ангажовања запослених у просвети у складу са одредбама ПКУ, ЗОСОВ-а и других релевантних прописа;
  2. да координира решавање проблема, односно усмерава ангажовање запослених у просвети, задавањем одговарајућих инструкција у циљу „укрупњавања норми“, у складу са важећим прописима;
  3. да спорна питања за које је надлежна Комисија за тумачење ПКУ усмерава на приоритетно решавање;
  4. да упућује на обраћање надлежним државним органима на решавање, у складу са законом, уколико се проблем не може решити координацијом.

На састанку је, између осталог,  договорено да се упути допис са контакт именима представника синдиката (на нивоу 17 школских управа), како би представници Министарства из школских управа, заједно са синдикатима, радили на спровођењу горњих задатака.

Министарство ће исправити своју грешку

У допису Министарства просвете, које је оно упутило школама 14.7. 2015, поткрала се велика грешка, која је изазвала пометњу у свим школама. У њему је наведен погрешан Правилник бр. 110-00-181/2015-07 који је објављен у Службеном гласнику бр. 36/2015, а који је министар, на инсистирање синдиката, повукао пре два месеца. Јучерашњи договор са Министарством просвете је да се свим директорима школа пошаље исправка. Директорима ће бити послато и упутство, којим се ближе уређује начин формирања одељења и начин на који се уређује цена услуга према мерилима утврђеним Правилником о критеријумима за формирање установа које обављају делатност основног и средњег васпитања и образовања, а ти критеријуми ће се реализовати на основу ранијег правилника.