Директори школа и даље се „играју жмурке“

Дана  26. 10. 2015. године одржана су два састанка председника актива директора основних и средњих школа Града Београда са представницима Радне подгрупе за праћење ангажовања запослених у установама образовања и васпитања. Једина тема је била:

Праћење процеса радног ангажовања запослених у складу са одредбама Посебног колективног уговора за заполене у основним и средњим школама и домовима

Зашто на листама још увек постоје нераспоређени?

Руководилац Школске управе за Београд Милан Јоксимовић обавестио је присутне  о броју слободних места у основним и средњим школама за Школску управу Београд:

Основне школе – наставно особље: 1132;

Основне школе – ваннаставно особље: 347;

Средње  школе – наставно особље: 460;

Средње  школе – ваннаставно особље: 126.

О броју запослених за чијим је ангажовањем престала потреба тј. технолошких вишковима  нисмо прецизно обавештени… око стотинак, тако је речено.

Председници актива директора обавештени су да су у обавези да попуне за своје општинске табеле са следећим подацима :

  1. Технолошки вишкови који нису преузети по школама;
  2. Технолошки вишкови којима није попуњена норма;
  3. Технолошки вишкови који не прихватају преузимање и допуну норме;
  4. Назив радног места запосленог који је технолошки вишак са 100% нормом.

Директори школа и даље се „играју жмурке“

Поједини директори  школа  и даље се понашају на исти начин као и у септембру… шаљу електронске поруке о слободним радним местима у којима заказују разговоре за попуњавање слободних радних места. разговарају али не упошљавају, чекају… Не знамо шта чекају, јер на адресе синдиката све више стижу службене белешке са обавештењима о разговорима са директорима и честим закључком “Обавестићемо вас“… а обавештење никако да стигне За то време, слободна радна места заузимају заполсни на одређено време које су директори одабрали и запослили, али не са листа технолошких вишкова. Директорима је скренута пажња да морају да одаберу, јер конкурса неће скоро бити.

Директори су обавештени да је због непоштовања Закона у 16   београдских школа упућена просветна инспекција. Истакнуто  је да је директорима дата могућност да бирају запослене са листа технолошких вишкова,  али не бесконачно, морају и да изаберу, као и да морају поштовати редослед преузимања који је дефинисан у члану 5 ПКУ. Петак, 30. 10. 2015. године, постављен је  као крајњи рок за преузимање од стране Школске управе Београд. Представници синдиката, поучени претходним искуствима, били су скептични. О директорима који  не пријављују своја радна места у другом,трећем и четвртом мандату није било много речи. Реч је 156 директора београдских школа који одбијају да се изјасне о том податку.

Сњежана Павловић, члан Радне подгрупе испред СРПС-а