Састанак Радне подгрупе ШУ Београд

…Посебан проблем је што 156 директора није доставило податке о свом мандату и да ли је њихово радно место слободно. Секретаријат за образовање никако да поступи по том предмету!

izvestaj