ЗАХТЕВ ЗА ПОВЕЋАЊЕ ПЛАТА IV СТЕПЕНУ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ

Последњим повећањем плата у образовању није обухваћен четврти степен запослених у образовним институцијама.Њихове плате су изједначене са минималном платом, што је супротно њиховом и нивоу образовања и обиму и одговорности послова које обављају.

Zahtev za povecenje plata

Zakljucak Vlade RS 1

Zakljucak Vlade RS 2

Zakljucak Vlade RS 3