Иницијатива за измене и допуне Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установа која обављају делатност основног образовања и васпитања

Read More Иницијатива за измене и допуне Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установа која обављају делатност основног образовања и васпитања
мај 23, 2019