Одржан састанак репрезентативних синдиката са министром Бранком Ружићем 26. 08. 2022. године

Дана 26. 08. 2022. године одржан је састанак представника репрезентативних синдиката у просвети са министром просвете, науке и технолошког развоја Бранком Ружићем и његовим сарадницима у просторијама Министарства просвете, науке и технолошког развоја (МПНТР).

У свом уводном обраћању представницима синдиката министар Ружић је навео неколико, по њему, значајних помака на боље у просвети, захваљујући залагању МПНТР и Владе Републике Србије као што су: jеднократна помоћ просветним радницима у износу од 10000,00 динара у априлу месецу ове године и упошљавање 25000 запослених у просвети, који су до 2018. године радили на одређено време, на неодређено време. Такође је рекао да ће уследити и 6. талас запошљавања просветних радника, који су радили на одређено време до 2019. године, на неодређено време и да да ће нова Влада Републике Србије расписати конкурсе за 2553 таквих радних места. Такође је истакао разматрање измена и допуна Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика (ПКУ), које је већ разматрано са представницима репрезентативних синдиката и да се планира од стране Владе Републике Србије усвајање повластице у виду исплате јубиларне награде просветним радницима за 40 година радног стажа, као и материјална помоћ за рођења детета. Министар Ружић сматра да је протеклих година влада много инвеститрала у образовање, мада увек може више, да би се решили захтеви које исказују репрезентативни просветни синдикати. Поред тога представник Министарства финансија у Влади Републике Србије саопштио је да се планира крајем године повећање плата у јавном сектору за јануар месец 2023. године а за просвету повећање плата између 12% и 13%, а да ће се највероватније у 2025. години увести платне групе и разреди за јавне службе у Републици Србији. Министар је рекао да је дошло до погрешних тумачења могућности да се комбинују одељења од 5. до 8. разреда основне школе и истакао да то није императивна норма, већ могућност за решавање проблема за средине где ученика више нема, односно где постоји проблем са обезбеђивањем наставника. Саопштио је да је од 110 захтева које су до сад школе упутиле да не буде спајања одељења, позитивно одлучено за 102 школе, а осталих 8 достављени су сектору на даље разматрање и да нема ни говора о стотинама затворених школа како је саопштавано у јавности.

Председница Уније синдиката просветних радника Србије Јасна Јанковић рекла је да је похвално што је министар изражавао разумевање према просветним радницима све време током свог мандата, и да је својим радом чинио све да се запослени у просвети осете добро, као и да је министар препознао предан рад у настави наставника за време пандемије. Истакла је да сматра важним да број ученика у одељењима буде 24, али да је важно да се ограничи наредним законским решењем на највише 28 тамо где има 30 и да се то смањење може вршити постепено. Министар је рекао да је у основним школама републички просек око 17 ученика у одељењу, као и да има само 1,1% одељења са преко 30 ученика, док са 10 и мање има скоро 30% одељења широм Србије и да се проблем смањења највишег броја ученика у одељењу може решити уколико се реши проблем проширења просторних капацитета тих школа као и проблем наставних кадрова за  нова одељења.

Председница Синдиката образовања Србије Валентина Илић истакла је да се је потребно знатно повећати плате просветним радницима и да се при томе води рачуна о степену и врсти стручне спреме, као и да се нада да  ће платни разреди уследити што пре, како би просветни радници достигли достојанственији ниво живота.

Председник Гранског синдиката просветних радника Србије „Независност“ Срђан Словић, напоменуо је да је важно да се изједначе плате запослених у студентском и ученичком стандарду, као и да се повећа плата најмање плаћених радника у том сектору којих је 80% а примају минималну месечну зараду.

Заменик председника Синдиката радника у просвети Србије Милан Трбовић прво се осврнуо на недовољно добре законе у просвети, а пре свега на Закон о основама система образовања и васпитања, у којима се не штити достојанство и ауторитет наставника као најважнијег носиоца посла у просвети, а самим тим се и дискредитује друштвеним углед  професије просветног радника, што као последицу ствара и лош матријални положај просветних радника. Такође је констатовао да је сада просечна плата у просвети мања за око 10% у односу на просечну републичку плату и да је то недопустиво, јер просвета у свом саставу има око 80% високо образованих. Рекао је да је од виталног значаја, да се просечна плата у просвети изједначи са просечном републичком платом, да то буде почетна платформа просветним радницима за даље повећање плата свим јавним службама за јануар месец идуће године, јер су годинама просветни радници у материјалном смислу ″закидани″ за повећања плате у односу на остале јавне службе у Републици Србији и да су због тога данас веома слабо плаћени за свој рад, који је један од најважнијих за развој и будућност нашег друштва. Поред тога сматра да се ПКУ мора побољшати још неким битним повластицама као што је повећање плата у просвети за минули рад са 0,4% на 0,5% по години радног стажа, јер је рад просветних радника веома одговоран и тежак а просветни радници немају бенефицирани радни стаж као неке друге јавне службе, које имају бенефицирани радни стаж а поред тога су у свом посебном колективном уговору  добиле  и додатно повећање од 0,5% по години радног стажа.

 

Заменик председника СРПС-а
Милан Трбовић, проф.