Нови сајт СРПС-а

Среда. 11- март 2015

На данашњој седници Председништва Синдиката радника у просвети Србије, већином гласова (10 „за“ и 1 „против“), донете су следеће одлуке:

Укида се досадашњи сајт Синдиката радника у просвети Србије, јер се не налази у његовом власништву, већ у власништву Независног синдиката просветних радника Војводине (НСПРВ), а исти је у последње време често злоупотребљаван приказивањем садржаја штетних по СРПС.

Одобрава се закуп новог домена и пуштање у рад новог сајта СРПС, који је регистрован на СРПС и носи порески број СРПС.

Нови сајт СРПС-а можете посетити на адреси:

www.српс.срб