ЗАЈЕДНИЧКО САОПШТЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА У ПРОСВЕТИ