Сајт www.srpss.org.rs је неважећи и незаконит!

Поштовани чланови СРПС-а и посетиоци овог сајта!

Подсећамо Вас да је овај нови сајт СРПС-а настао 24. фебруара, у јеку штрајка, услед опструкције НСПРВ-а, тј. његовог функционера г. Здравка Ковача.

Наиме, док су стотине школа СРПС-а биле у тешком и мучном штрајку, поменути г. Ковач је свесно и злонамерно искористио уредничка овлашћења која је тада имао од СРПС-а и на (сада неважећем и незаконитом) сајту СРПС-а почео да објављује чланке са циљем да нанесе штету, како СРПС-у, тако и штрајку који је био у току. И после упозорења да је то што ради штетно по синдикат за који ради, он је наставио по старом.

Председништво СРПС-а је хитно реаговало, одузело уредничка овлашћења  и наложило г. Ковачу да преда шифру сајта председнику СРПС-а Слободану Брајковићу, што је овај одбио.

Из тог разлога, покренут је овај сајт, који је данас једини легални, легитимни и законит сајт СРПС-а.

Све прилоге и чланке, објављене после 24. фебруара на неважећем и незаконитом сајту који уређује г. Ковач, СРПС сматра спорним у сваком смислу, а посебно у правном смислу. У том смислу, нејасно је какав став о свему овоме има синдикат НСПРВ, који је формални власник домена на коме се налази незаконити сајт, а у чије име делује г. Ковач, као функционер НСПРВ-а.

Сва штета коју је г. Ковач нанео члановима СРПС-а широм Србије, а посебно члановима НСПРВ-а, пишући своје личне ставове са циљем да омаловажи штрајкачке напоре, митинге и преговоре и да посредно наговори чланство да изађе из штрајка, нека остане део Ковачеве синдикалне биографије!