Поводом састанка са министром просвете

Београд; 26. 05. 2015.

Председнику синдикалне организације

Директору школе

 

Обавештење

 

Овим Вас обавештавамо да је дана 25. 05. 2015. године у просторијама Mинистарства просвете, науке и технолошког развоја одржан састанак на коме су присуствовали министар просвете са својим сарадницима и представници репрезентативних синдиката.

 

  Теме разговора су биле следеће:

  •  Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања
  • Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања
  • Закон о основама система образовања и васпитања
  • Закон о платним групама и платним разредима
  • Побољшање материјалног положаја запослених у образовању
  • Листе технолошких вишкова

 

Што се тиче правилника о финансирању установа представници репрезентативних синдиката изнели су озбиљне примедбе које су добили од чланства са терена.Правилници нису имали за циљ унапређење васпитно образовног рада и није у њима сагледана потреба школа него су за циљ имали масовно отпуштање са посла. Зато смо и  предложили министру  да се такви правилници повуку.Министар просвете је и сам нагласио да  правилници имају бројне недостатке и да није била намера да се на такав начин изврши рационализација, јер у образовању нам недостаје кадар и треба да примамо нове људе а не да отпуштамо оне који раде.На наш предлог прихваћено је да се правилници промене до почетка примене.

Што се тиче Предлога Закона  о основама система образовања и васпитања предложено је да се синдикати упознају са садржајем пре него Закон изађе на јавну расправу да би могле да буду извршене корекције појединих чланова. Министар се сложио са предлогом.

Представници репрезентативних синдиката изразили су сумњу да ће Закон о платним групама и платним разредима бити готов до почетка 2016. Године како стоји у члану 3. Споразума о решавању спорних питања, и тражили смо да се хитно закаже састанак са премијером Републике Србије на коме би се разговарало о примени члана 2. и члана  3. Споразума о решавању спорних питања који су са представницима репрезентативних синдиката потписали представници Владе републике Србије,  и о побољшању материјалног положаја запослених у образовању.

На састанку је резговарано о нацрту новог Закона о максималном броју запослених у јавном сектору. Министар је изјавио да тај Закон представља замену за Уредбу о забрани запошљавања  у јавном сектору,што значи да свака делатност добија квоту колико новог кадра може да упосли без тражења сагласности за расписивање конкурса. Договорено је да се врше укрупњавања норме за запослене који су са непотпуном нормом на чему ће сарађивати представници школских управа, представници синдиката и директори школа на локалним нивоима а на нивоу Републике Србије формираће се радна група коју ће сачињавати представници министраства и репрезентативних синдиката и  која ће пратити рад на терену.

За СРПС:

Слободан Брајковић, председник