Од 1. јула јавна расправа о Закону

Радна група за припрему измена Закона о основама система образовања и васпитања завршила је свој посао. Сада је на реду јавна расправа, а затим ће, на инсистирање свих синдиката, Радна група расправљати о амандманима који буду упућени на јавној расправи.

Подсећамо да је рад на изменама Закона и укључење синдиката у тај посао био један од захтева у петомесечном штрајку. Последица је да су синдикати укључени у овај посао и да су неки од предлога синдиката загарантовани потписаним Споразумом о изласку из штрајка. После два месеца, синдикати нису до краја задовољни учинком Радне групе, јер неки предлози синдиката нису усвојени. Преостаје прилика да се, после јавне расправе, они ипак прихвате.

О детаљима измена Закона и о предлозима синдиката, обавестићемо вас преко викенда.

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја:

Јавна расправа

Јавна расправа о Нацрту Закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања, почела је 20. јуна и трајаће до 10. јула 2015. године. Према распореду, први округли сто о Нацрту закона, одржаће се у Нишу, 1. јула 2015. године, Крагујевцу 2. јула, Новом Саду 6. јула и Београду 7. и 8. јула 2015. године.

Нацрт закона је објављен на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја и на порталу е- управе www.euprava.gov.rs

Предлози, примедбе и сугестије достављају се Министарству на имејл адресуjavna.rasprava@mpn.gov.rs

Разлози за доношење измена и допуна овог закона су настале промене у друштву, како на економском, тако и на социјалном плану, као и потреба за побољшањем појединих решења у Закону, чија примена доводи до проблема у пракси.Како ове промене захтевају ближе уређивање система образовања и васпитања у Републици Србији у складу са новонасталим околностима и новим условима рада, с циљем приближавања и усклађивања система образовања и васпитања у Републици Србији са системом образовања и васпитања Европске уније и савременог света приступило  се изради новог Нацрта закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања.