Луда кућа!

18.08.2015.

 Министарство просвете НТР опет обмањује просветне раднике:

Не зна се ни ко је вишак ни где је мањак!

Листе технолошких вишкова, које је Министарство ПНТР објавило на свом сајту, не представља гаранцију да је оно способно да обави договорени посао и да започне рационализацију.

На (тек) објављеним листама не налазе се имена радника који су технолошки вишкови, тако да листе не испуњавају основни предуслов – право радника да се његово име нађе на листи уз његов пристанак, јер је његов интерес да се позове на свој статус на листи и да сходно томе евентуално добије посао у другој школи. Прича о заштити података о личности, на коју ће се позвати МПНТР, овде не пролази.

Такође, Министарство ПНТР није објавило листе потреба, тј слободних радних места у појединим школама. Штавише, оно од директора школа није ни тражило одговарајуће податке за такве листе. Тиме се продужава могућност злоупотреба од стране директора школа који ће, скривајући и даље слободна радна места, моћи да запошљавају „на црно“, односно нове раднике на одређено време.

Рационализација или луда кућа у Министарству просвете

Иако се у МПНТР тврди да се ради о новом информационом систему који ће решити све проблеме у рационализацији и испунити захтеве синдиката, пре ће бити да се ради о још једном покушају МПНТР да изигра синдикате.  До почетка школске године остало је 10 дана, а договорени посао није урађен. Централна комисија за технолошке вишкове такође није започела са радом, што довољно говори о „ажурности“ министра просвете и његових помоћника.

Будући да ни предлози измена Закона о основама система образовања и васпитања још нису дати синдикатима на последње консултације, синдикати немају никакав основ да верују да ће МПНТР поштовати своје обавезе, потписане са синдикатима после штрајка.

Слободан Брајковић, председник СРПС