Почиње попуна радних места

Листе технолошких вишкова и слободних радних места:

 

Одговорни и директори, и Школске управе и председници синдиката у школама!

 

Данас  је одржан први састанак Радне подгрупе за праћење ангажовања запослених у установама образовања и васпитања за Школску управу Београд.

Састанку су присуствовали сви чланови Подгрупе. Испред Синдиката просветних радника Србије присуствовала је Сњежана Павловић.

Састанак је почео извештајем начелника Школске управе Милана Јоксимовића о статистици листа вишкова и слободних места.

Радна група је констатовала да у школама Србије има 10.769 слободних радних места, а у Београду 2.329 слободних радних места.

У Граду Београду има 697 технолошких вишкова.

С обзиром на број слободних радних места речено је да ће сви са листе технолошких вишкова бити збринути.

Почев од 3. септембра, вршиће се попуна слободних радних места, при чему предност имају технолошки вишкови, а затим радници са непуном радном нормом.

Председници синдикалних организација су такође, поред директора одговорни да су све листе у реду, јер ако председник синдикалне организације одбије да  потпише листе, директор мора образложити зашто није потписано.

Подвучено је да се директори морају држати упутства које је министар послао руководиоцима школских управа и директорима школа, а тиче се преузимања и редоследа преузимања са листа технолошких вишкова , као и примене члана 5 Посебног колективног уговора. Никаве неправилности се неће толерисати.

Представници синдиката су се заложили да директори који се оглуше о упутство морају бити санкционисани.

Што се тиче даљег рада Подгрупе за Београд, примедбе ће бити упућиване на мејл адресу Школске управе Београд, која ће даље процесуирати све случајеве.

 

Слободна радна места у Србији:

 

Основне школе-6846

Средње школе-3275

Музичке школе-648

 

Град Београд

 

У Београду има 2.329 слободних радних места.

 

Слободна радна места:

Основне школе наставно особље -1236

Основне школе ненаставно особље -312

Средње школе наставно особље – 493

Средње школе ненаставно особље – 116

Музичке школе наставно особље – 20

 

Укупно  слободних радних места

 

1881 наставно особље

448 ненаставно особље

 

Технолошки вишкови у Београду

 

Основне школе наставно особље – 259

Основне школе ненаставно особље – 36

Средње школе наставно особље – 326

Средње школе ненаставно особље – 66

Музичке школе наставно особље – 8

Музичке школе ненаставно особље – 2