Захтеви четири синдиката просвете

 

 

 

 

Са сатанка четири репрезентативна синдиката просвете

 

saopstenje 18 11 15.doc