Минули рад: Исправити неправду

У многим јавно-комуналним предузећима минули рад запослених се рачуна на укупан број година радног стажа, а у просвети само на оне године проведене у школама. СРПС сматра да је ово неправда и упутио је иницијативу за измену члана 22 ПКУ за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика:

 

inicijativa 1

inicijativa 2