Рационализација: Београд најгори

У среду 9. децембра одржан је нови састанак Радне групе за праћење ангажовања запослених у установама образовања и васпитања.

 

Стање на терену

Закључак радне групе је да има још много нерегулисаних ситуација и различитих тумачења реализације ПКУ када су у питању преузимања и допуне радних норми наставника. Ипак, учинак постоји. Главни параметри о тренутном стању на терену говоре следеће:

Број преузетих запослених: 2403

Број преузетих норми: 969

Број запослених са допуњеном нормом: 2014

Број допуњених норми: 631

Број запослених на одређено време: 16.631

Број норми на одређено: 15.994

Структура запослених на одређено:

Замене, породиљска, веронаука и сл: 6.688

Упражњена радна места: 9.673

Шта ради Школска управа Београд?

Посебно, синдикати су скренули пажњу представницима Министарства да је Београд потпуно заказао и да рационализација неће донети успех уколико тако остане. Наглашено је да директори београдских школа воде прави рат против синдиката и једноставно саботирају рационализацију. Примера ради, у Београду, где ради скоро 30.000 запослених у образовању, број преузетих и допуњених радника је свега 401, док радника на одређено време има скоро 4.000! Синдикати су прихватили предлог помоћнице министра за основно образовање Жељке Радојичић Лукић да се идуће недеље одржи заједнички састанак коме би присуствовали представници Министарства просвете, Школске управе Београд, Секретаријата за образовање Београда и синдиката.