Заштићене и колеге са шестим степеном

У среду је, на иницијативу СРПС-а и УСПРС-а, на састанку у Министарству просвете решено неколико кључних питања и недоумица. Потврђено је да неће бити раздвајања предмета техничко образовање и информатика, да неће бити укидања другог страног језика, али да ће информатика постати обавезан предмет.

Најважније решење тиче се преузимања колега који имају шести степен стручне спреме. Синдикати су реаговали на одлуку правне службе Министарства да поменуте колеге не могу бити преузете у другу школу, јер за њих важи закон о запошљавању, па самим тим они не испуњавају услов да би били запослени у другој школи.

Ипак, на инсистирање синдиката, постигнут је договор да те колеге, на основу рада у постојећој школи и ПКУ,  МОГУ бити преузети у другу школу.

Састанку су испред репрезентативних синдиката присуствовали Јасна Јанковић и Слободан Брајковић.