ИСТИНА О ПОТПИСАНОМ ПРОТОКОЛУ 12. 10. 2023. ГОДИНЕ