Три синдиката просвете: Најава штрајка

 

Заједнички састанак председника три репрезентативна синдиката просвете

 

 

poziv