Разлози за штрајк нису отклоњени

 

Разлози за штрајк упозорења нису отклоњени, јер министар просвете неће просветарима да врати закинути новац за 2014. и 2013. годину!

 

Састанку одржаном 30. 08. 2016. године присуствовао је министар просвете, науке и технолошког развоја г. Младен Шарчевић, министарка државне управе и локалне самоуправе Ана Брнабић  и председници четири репрезентативна синдиката.

Анализиран је рад радне групе за праћење ангажовања запослених у установама образовања и васпитања, као и радних  подгрупа у школским управама у Републици Србији. Констатовано је да су групе добро радиле, али да су имале проблеме са појединим директорима који нису хтели да преузимају технолошке вишкове.

Министар је обећао да ће на састанку са директорима школа (који ће се одржати 31. 08. 2016. године) упозорити директоре да поштују законе и Посебан колективни уговор.

Председници синдиката су инсистирали да се укључе у рад  радне групе која ће радити на изради предлога  Закона о платама,  што је и прихваћено од стране министарке државне управе и локалне самоуправе.

На примедбу репрезентативних синдиката у вези незаконитог рада просветне инспекције у претходном периоду,  министар просвете је изјавио  да ће у Министраству просвете радити правници који ће контролисати рад инспектора, као и да ће извршити реорганизацију инспекцијских служби.

Договорено  је да се ће се заједно  са представницима синдиката решавати сви проблеми који су у вези са образовањем.

На примедбу синдиката да влада РС није разматрала незаконито одузете накнаде за годишњи одмор у 2013. и 2014. години, министар је синдикатима показао тумачење Министарства рада, по коме „синдикати немају право на ова потраживања јер је тај обрачун другачије регулисан у претходном Посебном колективном уговору“.

Пошто је СРПС-у било сумњиво тумачење министра да надокнаде за годишњи одмор у 2013. и 2014. години нису регулисане Законом о раду већ старим ПКУ, правна служба СРПС је хитно, после састанка, проучила ову проблематику и дошла до закључка да старим ПКУ-ом ништа посебно није уређено у вези исплата плата за време годишњег одмора, већ се и тај (претходни) ПКУ ослања на Закон о раду.

Из тог разлога, СРПС ће министру хитно послати допис у коме тврди да се наведено мишљење Министарства рада не заснива на закону и да тражи да се просветним радницима исплати и одбијени новац за 2013. и 2014 годину.

СРПС ће на својој седници Председништва размотрити овај проблем. Уколико Министарство испуни своје пропусте везано за 2015. и 2016. годину, а не испуни их за 2013. и 2014. годину, то никако не значи да ће министар просвете испунити своје обећање да ће се незаконито одузете зараде вратити просветним радницима, па тако остаје у опцији и најављени штрајк упозорења.

О свему овоме, СРПС ће хитно обавестити министра просвете.