Упутство о вођењу штрајка упозорења

Синдикат радника у просвети Србије обавештава све своје синдикате у школама Србије о начину спровођења штрајка упозорења:

Uputstvo