Захтев за исплату новогодишње награде

Захтев за исплату новогодишње награде по одредби Члана 32 ПКУ ѕза запослене у основним и средњим школама и домовима ученика

Zahtev za isplatu novogodisnje nagrade