Захтев за укључивање представника синдиката у израду Закона о основама система образовања и васпитања