Први састанак са синдикатима поводом Предлога нацрта Закона о основама система образовања и васпитања.