САОПШТЕЊЕ СА ПРЕГОВОРА У ВЕЗИ СА ПКУ

У МПНТР, 05.02.2018. године одржан је састанак представника  репрезентативних просветних синдиката и представника МПНТР, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарство финансија и Министарства државне управе и локалне самоуправе. На овом састанку је договорено да се продужи рок важећем Посебном колективном уговору за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика (ПКУ).

Предлог репрезентативних  просветних синдиката је да се ПКУ продужи на 3 године. Овај предлог је подржало МПНТР, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална  питања и Министарство финансија. Са овим предлогом се једино није сложила представница Министарства државне управе и локалне самоуправе.

Коначну реч и предлог након консултација даће  Владе Републике Србије.

 

Председник СРПС

Слободан Брајковић