Платне групе, тема састанка у Министарству просвете, науке и технолошког развоја