Предлог СРПС-а за разврставање генеричких радних места

Предлог преузмите на доњој слици:

predlog