Захтев за што хитније решавање нагомиланих проблема у образовању