Допис МПНТР у вези са конкурсима објављеним пре или у току ванредног стања