Зауставити непосредну наставу у школама како би се сачувало здравље запослених и деце