Поново размортити повећање плата у образовању које мора бити процентуално веће од повећања минималне зараде