ОБЈАВЉЕНЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПКУ У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РС“

У ″Службеном гласнику РС ″ бр. 123 од 04.11.2022.године објављен је Посебан колективни уговор о изменама и допунама Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, који ступа на снагу дана 12.11.2022.године.