Захтев три репрезентативна синдиката за анексирање Посебног колективног уговора ради утврђивања висине накнаде трошкова за топли оброк и регрес

Read More Захтев три репрезентативна синдиката за анексирање Посебног колективног уговора ради утврђивања висине накнаде трошкова за топли оброк и регрес
фебруар 26, 2021