Допис МПНТР у вези са обрачуном плата за време годишњих одмора и неиплаћивања дела зараде за разредно старшинство у месецима јуну и јулу 2020. године

Read More Допис МПНТР у вези са обрачуном плата за време годишњих одмора и неиплаћивања дела зараде за разредно старшинство у месецима јуну и јулу 2020. године
септембар 23, 2020

Састанак репрезентативних синдиката са министром просвете у вези са организацијом наставе у основним и средњим школама у школској 2020/21. години

Read More Састанак репрезентативних синдиката са министром просвете у вези са организацијом наставе у основним и средњим школама у школској 2020/21. години
август 13, 2020

Допис МПНТР у вези са незаконитим поступањем при обрачуну плата за време годишњих одмора запослених у образовању и незаконито неисплаћивање дела зараде за разредно старешинство у месецима јуну и делу јула 2020. године

Read More Допис МПНТР у вези са незаконитим поступањем при обрачуну плата за време годишњих одмора запослених у образовању и незаконито неисплаћивање дела зараде за разредно старешинство у месецима јуну и делу јула 2020. године
август 7, 2020