Синдикати се обратили надлежним у вези Уредбе о изменама и допунама коефицијената за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама

Read More Синдикати се обратили надлежним у вези Уредбе о изменама и допунама коефицијената за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама
март 12, 2021

Захтев три репрезентативна синдиката за анексирање Посебног колективног уговора ради утврђивања висине накнаде трошкова за топли оброк и регрес

Read More Захтев три репрезентативна синдиката за анексирање Посебног колективног уговора ради утврђивања висине накнаде трошкова за топли оброк и регрес
фебруар 26, 2021