Иницијатива за измене и допуне Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установа која обављају делатност основног образовања и васпитања

Read More Иницијатива за измене и допуне Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установа која обављају делатност основног образовања и васпитања
мај 23, 2019

Продужена важност ПКУ

Данас је у Влади Републике Србије потписано продужење Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика

Read More Продужена важност ПКУ
фебруар 5, 2019